Trang chủ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN Học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kế Toán Ngân Hàng tại Tp HCM

Học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kế Toán Ngân Hàng tại Tp HCM

53
Chia sẻ

HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG TẠI TP HCM

Kế toán ngân hàng là một môn khoa học và nghệ thuật ghi chép,tổng hợp, phân loại và giải thích các nghiệp vụ bằng con số có tác động đến tình hình tài chính của các ngân hàng, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của ngân hàng, làm cơ sở cho việc ra các quyết định liên quan đến mục tiêu quản lý kinh doanh và đánh giá hoạt động của ngân hàng.

Nhằm cung cấp kiến thức bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ngân hàng ,giúp học viên nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản như nguyên lý kế toán và kế toán tài chính , giúp người học học kế toán ngân hàng chính là nắm rõ được cấu trúc của một ngân hàng Công Ty Cổ Phần Giao Dục Việt Nam tổ chức lớp học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kế Toán Ngân Hàng Tại Tp HCM như sau :

Chương I: Tổ chức công tác kế toán ngân hàng

  1. Kế toán với hoạt động ngân hàng
  2. Hệ thống tài khoản ngân hàng
  3. Chứng từ kế toán ngân hàng
  4. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị ngân hàng
  5. Hạch toán phân tích, hạch toán tổng hợp

Chương II: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

Chương III: Kế toán nghiệp vụ cho vay và đầu tư

Chương IV: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Chương V: Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Chương VI: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

Chương VII: Kế toán TSCĐ và công cụ lao động của NHTM

Chương VIII: Kế toán vốn chủ sở hữu & kết quả kinh doanh của NHTM

Thời lượng học: 16 buổi

Học phí: 2.500.000đ/hv

Sau khi hoàn thành khoá học kế toán, học viên có thể nắm bắt được cơ bản và có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ Kế toán tại các ngân hàng thương mại. Trang bị kiến thức cơ bản về ngân hàng cho các học viên có nhu cầu làm việc trong ngành Tài chính, Ngân hàng.

Liên hệ để đăng ký học :0978468620,0902767663

Facebook Comments
5 (100%) 16 votes